Rekvizīti

Horeca.lv e-veikala rekvizīti pasūtījuma apmaksai:
SIA „CityCat” Kolkasraga iela 8B, Rīga, LV-1002

VRN 40103506491
A/s Swedbank
LV92HABA0551031191330

Tel: +371 20039309

epasts: horeca@horeca.lv

Uzmanību!

Apmaksu par pasūtījumu veikt tikai pēc tam, kad veikala menedžeris ir sazinājies ar Jums, ir  saskaņots preces piegādes veids un saņemts rēķins.